Generalforsamling i KPI-Fodbold d. 6/2 2018

Fodboldafdelingen i Kolind/Perstrup IF afholder generalforsamling tirsdag, d. 06.02.2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Vi skal opfordre til, at rigtig mange medlemmer/forældre møder op til generalforsamlingen, idet bestyrelsen gerne vil høre medlemmernes kommentarer til de daglige aktiviteter i klubben

Endvidere har vi behov for at finde nogle nye bestyrelsesmedlemmer. Vi mener, at vi i dag har en velfungerende fodboldklub, hvor der både præsteres fine sportslige resultater samt udøves en stor indsats af vore frivillige ledere/trænere til gavn for ungdommens sociale liv i byen. Der er dog til enhver tid behov for personer, der er villige til at indgå i bestyrelsesarbejde, idet arrangementer og daglig drift af klubben ikke kommer af sig selv. Så mød op og giv Jeres besyv med på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kolind Pederstrup Idrætsforening | Ebdrupvej 1 | 8560 Kolind | CVR nr. 29 85 68 18